Υπηρεσίες

Το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουμε εξασφαλίζει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση κάθε έργου που μας ανατίθεται. Αναλαμβάνουμε μελέτες, κατασκευές και διαχείριση τεχνικών έργων, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ακινήτων (εκτιμήσεις, τεχνικός & νομικός έλεγχος, ανάπτυξη ακινήτων) και διενεργούμε ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων.

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
 
Κατασκευή κτιρίων
Κατασκευή κτιρίων
 
Διαχείριση τεχνικών Έργων
Διαχείριση τεχνικών Έργων
 
Εκπόνηση Μελετών
Εκπόνηση Μελετών
 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες ακινήτων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες ακινήτων
 
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 
 
 
 
 
Κατασκευή κτιρίων
Διαχείριση τεχνικών Έργων
Εκπόνηση Μελετών
Συμβουλευτικές υπηρεσίες ακινήτων
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 
 
  CASE STUDIES
  Δείτε τα
Case Studies μας
 
Διαβάστε εδώ  
 
 
Υπηρεσίες ανάπτυξης ακινήτων, Υπηρεσίες Μηχανικού, Κατασκευές, Διοίκηση έργων, Διαχείριση έργων, Μελέτες Μηχανικού, Εκτιμήσεις Ακινήτων    
 
Κλεομένους 45 Αθήνα 10676 T:+30 210 7245666 F:+30 210 7245666 @:info@pallavicini.gr
 
  Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future Προώθηση Ιστοσελίδων Seo Future