Νέο κτίριο γραφείων-καταστημάτων στο Μοσχάτο

Μας ανατέθηκε η διαχείριση της κατασκευής νέου τετραώροφου κτιρίου καταστημάτων και γραφείων με αποθήκες και υπόγειο χώρο στάθμευσης στο Μοσχάτο Αττικής, συνολικής επιφάνειας στεγασμένων χώρων 1.800 μ2. Οι ιδιοκτήτες ήθελαν να δημιουργήσουν ένα κτίριο-ορόσημο για την περιοχή που να ικανοποιεί τις αισθητικές και λειτουργικές τους ανάγκες. Η Αρχιτεκτονική Μελέτη εκπονήθηκε από βραβευμένο Αρχιτεκτονικό Γραφείο της επιλογής των ιδιοκτητών (“SPARCH” Σακελλαρίδου / Παπανικολάου Αρχιτέκτονες) και περιελάμβανε εκτός των άλλων και τη διαμόρφωση των όψεων του κτιρίου με υαλότοιχους από ισχυροποιημένο γυαλί. Πρόκειται για σύγχρονη μέθοδο πλαγιοκάλυψης επαγγελματικών κυρίως χώρων που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη, η οποία εξασφαλίζει άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα και διαφοροποιεί την εμφάνιση του κτιρίου, σε σχέση με τις συχνά χρησιμοποιούμενες στην Ελλάδα λύσεις των κοινών υαλοπετασμάτων και των επενδύσεων με πάνελ αλουμινίου.

Σε επίπεδο κατασκευής, έπρεπε να γίνει ο κατάλληλος συντονισμός των εξειδικευμένων συνεργείων και της προμήθειας των αντίστοιχων υλικών από το εξωτερικό, ώστε να προκύψει το επιθυμητό, οικονομικά και τεχνικά, αποτέλεσμα. Οι λιτές γραμμές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες της κατασκευής και στη συναρμογή των διαφόρων υλικών. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του έργου, δεν ακολουθήσαμε την πεπατημένη, αλλάζοντας πολλές φορές τη συνηθισμένη αλληλουχία των εργασιών και δίνοντας τις κατάλληλες λύσεις σε επίπεδο εφαρμογής, επί τόπου του έργου. Το αποτέλεσμα μας δικαίωσε, καθώς το κτίριο, σήμερα σε φάση ολοκλήρωσης, ικανοποιεί τόσο τους πελάτες μας, όσο και εμάς.
 

PHOTOGALLERY

Φάση κατασκευής
 
Φάση κατασκευής
 
Φάση κατασκευής
 
Φάση κατασκευής
 
Φάση κατασκευής
 
Φάση αποπεράτωσης
 
Φάση αποπεράτωσης
 
πίσω
 
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Κατασκευή κτιρίων
Κατασκευή κτιρίων
 
Διαχείριση τεχνικών Έργων
Διαχείριση τεχνικών Έργων
 
Εκπόνηση Μελετών
Εκπόνηση Μελετών
 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες ακινήτων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες ακινήτων
 
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 
 
 
Νέο κτίριο γραφείων-καταστημάτων στο Μοσχάτο    
 
Κλεομένους 45 Αθήνα 10676 T:+30 210 7245666 F:+30 210 7245666 @:info@pallavicini.gr
 
  Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future Προώθηση Ιστοσελίδων Seo Future