Διαχείριση τεχνικών Έργων

Προσφέρουμε υπηρεσίες διαχείρισης τεχνικών έργων (Construction & Project Management). Διαθέτουμε πιστοποίηση Project Manager Professional PMP® από το PMI. Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του έργου που αναλαμβάνουμε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος, του προϋπολογισμού και της ποιότητας. Διαθέτουμε εμπειρία σε διαχείριση έργων σημαντικού μεγέθους και πολυπλοκότητας.

 

Ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής που ο πελάτης επιθυμεί να έχει στη διαδικασία της κατασκευής, προσφέρουμε μια ποικιλία υπηρεσιών, που κυμαίνεται από την εκτέλεση με αυτεπιστασία (Construction Management) μέχρι την ολοκληρωμένη διαχείριση έργου (Project Management). Σε κάθε περίπτωση, παρέχουμε διαρκή ενημέρωση του πελάτη για την πρόοδο των εργασιών μέσω τακτικών αναφορών, αλλά και με την πρόσβαση σε σύγχρονα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούμε.

 
     

 
πίσω
 
 
 
Κατασκευή κτιρίων
Διαχείριση τεχνικών Έργων
Εκπόνηση Μελετών
Συμβουλευτικές υπηρεσίες ακινήτων
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 
 
  CASE STUDIES
  Δείτε τα
Case Studies μας
 
Διαβάστε εδώ  
 
 
Διαχείριση τεχνικών έργων, Διοίκηση Έργων, Επίβλεψη    
 
Κλεομένους 45 Αθήνα 10676 T:+30 210 7245666 F:+30 210 7245666 @:info@pallavicini.gr
 
  Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future Προώθηση Ιστοσελίδων Seo Future