Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και την έκδοση του απαιτούμενου από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Σημειώνεται ότι πέραν της υποχρεωτικής έκδοσής του για αγοραπωλησίες, μισθώσεις (ήδη από τις 9-1-2012) και νέες κατασκευές, το Πιστοποιητικό αποτελεί στοιχείο που επηρεάζει άμεσα την αξία του κτιρίου για το οποίο εκδίδεται, καθώς η ενεργειακή απόδοση έχει (πλέον των προφανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων) και οικονομικό αντίκτυπο στο χρήστη του κτιρίου. Για κάθε μη αποδοτικό κτίριο που επιθεωρείται, δίνονται συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του.

 

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
Έχουμε δημιουργήσει μία ομάδα συνεργατών που ασχολείται αποκλειστικά με την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Η ομάδα μας καταγράφει αρχικά όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας ενός υφιστάμενου κτιρίου (μονώσεις, κουφώματα, συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης), τα οποία στη συνέχεια αναλύονται με το κατάλληλο λογισμικό και προκύπτουν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, το όφελος που αυτές θα έχουν στην κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου (λογαριασμοί ΔΕΗ, φυσικού αερίου κλπ), καθώς και ο προϋπολογισμός υλοποίησής τους. Τέλος προχωρούμε στις εργασίες κατασκευής, εφαρμόζοντας πρωτοποριακές μεθόδους για την ελάχιστη δυνατή όχληση των ενοίκων του κτιρίου. 

 

 

 

PHOTOGALLERY

Εξοικονόμηση τώρα!
 
Επεμβαίνοντας στοχευμένα στο ακίνητό σας...
         
 
πίσω
 
 
 
Κατασκευή κτιρίων
Διαχείριση τεχνικών Έργων
Εκπόνηση Μελετών
Συμβουλευτικές υπηρεσίες ακινήτων
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 
 
  CASE STUDIES
  Δείτε τα
Case Studies μας
 
Διαβάστε εδώ  
 
 
Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων    
 
Κλεομένους 45 Αθήνα 10676 T:+30 210 7245666 F:+30 210 7245666 @:info@pallavicini.gr
 
  Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future Προώθηση Ιστοσελίδων Seo Future