Συμβουλευτικές υπηρεσίες ακινήτων

Εκτιμήσεις ακινήτων
Πριν γίνει μία αγοραπωλησία ενός ακίνητου (κτίσματος ή οικοπέδου), θα πρέπει να είναι γνωστή με ακρίβεια η αγοραία αξία του (market value), τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μία εσφαλμένη αντίληψη ή πληροφορία περί της αξίας του ακινήτου, μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ζημία. Διαθέτουμε πιστοποίηση στις Εκτιμήσεις Ακινήτων "Valuer in Real Estate Property" και είμαστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκτιμητών Ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, συνεργαζόμαστε στον τομέα αυτό επί μακρό χρονικό διάστημα με διάφορα Τραπεζικά Ιδρύματα. Έτσι, είμαστε σε θέση να παραδώσουμε στους πελάτες μας υπεύθυνα, μία έγκυρη και τεκμηριωμένη έκθεση αξιολόγησης του ακινήτου που τους ενδιαφέρει.

 

Τεχνικός & Νομικός έλεγχος αγοραπωλησίας ακινήτου
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4178/2013), σε κάθε Συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου είναι υποχρεωτικό να επισυνάπτεται βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών. Αναλαμβάνουμε την έκδοση της ως άνω βεβαίωσης, κατόπιν έρευνας στην αρμόδια Πολεοδομία και επί τόπου μετρήσεων, ούτως ώστε να γνωρίζετε τι αγοράζετε. Παράλληλα, οι νομικοί μας συνεργάτες αναλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες που σχετίζονται με την αγοραπωλησία ενός ακινήτου (όπως έλεγχο Τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο, έκδοση πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο, παράσταση Συμβολαίου κλπ). Διασφαλίζουμε κατ' αυτόν τον τρόπο, από κάθε πλευρά, την επένδυσή σας.

 

Ανάπτυξη ακινήτων
Η αγορά των ακινήτων είναι δυναμική και οι αλλαγές που συντελούνται σε αυτήν, πολύ γρήγορες. Παρακολουθούμε διαρκώς τις τάσεις που δημιουργούνται ώστε να είμαστε σε θέση να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ακινήτου τους. Εκπονούμε μελέτες σκοπιμότητας, αλλά μπορούμε να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου, με την εξεύρεση χρηματοδότησης και την ανάθεση του έργου.

 
πίσω
 
 
 
Κατασκευή κτιρίων
Διαχείριση τεχνικών Έργων
Εκπόνηση Μελετών
Συμβουλευτικές υπηρεσίες ακινήτων
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 
 
  CASE STUDIES
  Δείτε τα
Case Studies μας
 
Διαβάστε εδώ  
 
 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες ακινήτων, Εκτιμήσεις ακινήτων, Πιστοποιημένοι εκτιμητές, Τεχνικός και Νομικός έλεγχος, Ανάπτυξη ακινήτων    
 
Κλεομένους 45 Αθήνα 10676 T:+30 210 7245666 F:+30 210 7245666 @:info@pallavicini.gr
 
  Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future Προώθηση Ιστοσελίδων Seo Future